MULTI
Du er her: ForsideBlanketter og gebyrGebyrOfte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Hvornår skal jeg indbetale gebyret?
Beløbet skal betales senest samtidig med at ansøgningen/orienteringen indsendes. En kopi af betalingsoverførslen skal indsendes sammen med ansøgningen/orienteringen.  

Kan jeg betale kontant eller med check?
Nej. Indsamlingsnævnet modtager ikke kontanter eller checks.

Kan jeg betale online?
Nej. Det er p.t. ikke muligt at foretage online-betaling direkte til Indsamlingsnævnet.   

Skal der betales flere gebyrer, hvis flere indsamlere går sammen?
Hvis flere indsamlere går sammen om én indsamling, skal der alene betales et gebyr. Hvis der derimod er tale om flere indsamlinger, der sker samlet, skal hver indsamler betale et gebyr.    

Får man gebyret tilbage, hvis man får afslag på sin ansøgning?
Ja. Beløb, der er indbetalt i forbindelse med en ansøgning om hus- eller gadeindsamling (§5, stk. 2 og § 6, stk. 2), tilbagebetales, hvis ansøgningen ikke imødekommes. Tilbagebetalingen sker snarest muligt efter Indsamlingsnævnets afgørelse.                                                 

Får man beløbet tilbage, hvis den indsamling, som man har anmeldt/ansøgt om tilladelse til, alligevel ikke bliver til noget?
Nej. Et gebyr, der er indbetalt i forbindelse med ansøgning om tilladelse til af en indsamling (§ 3, stk. 1), tilbagebetales ikke.   

Beløb, der indbetales i forbindelse med orientering fra ikke-ansøgningspligtige organisationer (§ 4, stk. 1), tilbagebetales heller ikke. 

Beløb, der indbetales i forbindelse med en ansøgning om hus- eller gadeindsamling tilbagebetales kun, hvis ansøgningen ikke imødekommes.  

Kan beløbet indgå som en omkostning i forbindelse med indsamlingen?
Ja. Ved indsamlinger kan der anvendes et rimeligt beløb til dækning af omkostningerne ved indsamlingen. I den forbindelse kan gebyret være en del af omkostningerne.  

Hvornår skal det årlige gebyr betales? 
Organisationer uden anmeldelsespligt/ansøgningspligt (§ 4, stk. 1) skal årligt betale et gebyr til Indsamlingsnævnet. Første gang skal gebyret betales i forbindelse med orienteringen til Indsamlingsnævnet. Her betales det beløb, der gælder for det pågældende kalenderår, uanset tidspunkt på året. Der er tale om et fast beløb, der ikke kan nedsættes. 

Efterfølgende indbetales det årlige gebyr inden udgangen af januar måned hvert år. Ved indbetalingen skal Indsamlingsnævnets journalnummer angives, sådan at det fremgår, hvilken sag indbetalingen hører til. Størrelsen af den årlige betaling fremgår af Indsamlingsnævnets hjemmeside under takster.


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk