MULTI
Du er her: ForsideBlanketter og gebyrGebyrVejledning til betaling

Vejledning til betaling

Betalingen skal ske til  

Indsamlingsnævnets bankkonto

Danske Bank
Holmens Kanal 2-12
1092 København K

Reg.nr. 0216
Kontonr. 4069198643
 

I tekstfeltet til overførslen skal der angives enten et CVR nr. eller – hvis der ikke er et sådant – et telefonnummer. Nummeret skal svare til det CVR-nr eller telefonnummer, der er angivet på anmeldelsen/ansøgningen. Ellers kan Indsamlingsnævnet ikke se, hvilken anmeldelse/ansøgning betalingen er knyttet til.  

En kopi af kvittering for overførslen skal vedlægges anmeldelsen/ansøgningen. (Da der kan gå nogle dage, før beløbet registreres hos Indsamlingsnævnet.)   

Ved den årlige indbetaling (inden udgangen af januar måned) fra en ikke-anmeldelsespligtig organisation anføres Indsamlingsnævnets journalnummer (bortset fra det første år) i tekstfeltet til overførslen.

Se de aktuelle gebyrsatser her.


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk