MULTI
Du er her: ForsideBlanketter og gebyrIndsamlingsnævnets sagsbehandlingstider

Indsamlingsnævnets tilstræbte sagsbehandlingstider

Juli 2014

Sagsområde

(Der henvises til bestemmelser i indsamlingsloven)

 

Tilstræbt sagsbehandlingstid

 

Anmeldelse (§ 3, stk. 1)

– bekræftelse på anmeldelse og offentliggørelse på hjemmesiden

 

    14 dage

 

Orientering (§ 4, stk. 1)

– bekræftelse på anmeldelse og offentliggørelse på hjemmesiden

 

    14 dage

 

Afgørelse om ansøgning om hus- og gadeindsamling (§ 10, stk. 3 nr. 1))

Vær opmærksom på evt. frister for indsendelse af ansøgning

 

2 - 3 måneder

 

Ansøgning om tilladelse til at anvende midler til andre formål (§ 10, stk. 3 nr. 2)

 

1- 3 måneder

 

Klager over god indsamlingsskik – uden høringsprocedure (§ 10, stk. 3 nr. 3, jf. § 11, stk. 2)

 

1- 2 måneder

 

Klager over god indsamlingsskik (§ 10, stk. 3 nr. 3)

 

2 - 3 måneder

 

Overgangsordning – anmeldelser (§ 17, stk. 4 eller 5)

 – bekræftelse på anmeldelse og offentliggørelse på hjemmesiden

 

         14 dage

 


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk