MULTI
Du er her: ForsideNyhederNyhedsarkiv2017

Nyheder og pressemeddelelser fra 2017

 • Sammenlægning af Indsamlingsnævnets lister over indsamlinger og regnskaber til én liste

  Dato: 03-11-2017

  Indsamlingsnævnet har hidtil ført separate lister over indsamlinger og regnskaber. De lister bliver nu flettet sammen til én liste. Indtil denne proces er afsluttet, vil både regnskaber og oplysninger om anerkendte indsamlinger mv. være at finde samme sted som tidligere. Læs mere under "Anmeldelser og regnskaber"

 • Kommunale og regionale valg 2017

  Dato: 02-11-2017

  Indsamling ved valgsteder
  Kommunerne bestemmer som ejer/bruger af valglokalerne, om der må foretages indsamling ved valgstederne.

  Hvis kommunen har givet tilladelse til, at der må samles ind ved valgstedet, må der dog ikke rettes direkte, personlig henvendelse til personer med opfordring til at yde bidrag. Derudover skal en indsamler anmelde sin indsamling til Indsamlingsnævnet to uger før indsamlingen finder sted, medmindre det er en organisation, der allerede har indsendt orientering til nævnet om, at organisationen foretager indsamlinger. Her skal organisationen blot orientere nævnet om, at der også foretages indsamling ved valgsteder.

 • Indsamlingsnævnet finder Børns Vilkårs efterladte, synlige indsamlingsmateriale beklagelig

  Dato: 23-10-2017

  Indsamlingsnævnet finder det beklageligt, at Børns Vilkår i forbindelse med sin årlige husindsamling efterlod synligt indsamlingsmateriale på en persons bopæl, således at dette var synligt for enhver, der passerede forbi bopælen.

 • Indsamlingsnævnet finder Foreningen Tøstrup Kattehjem og Dyreværns håndtering af en mindre positiv henvendelse om foreningens indsamling for kritisabel

  Dato: 23-10-2017

  Indsamlingsnævnet finder det kritisabelt, at Foreningen Tøstrup Kattehjem og Dyreværn med nedladende ord kommenterede og offentliggjorde en persons henvendelse om foreningens indsamling på foreningens Facebookside, ligesom foreningen ikke forinden i tilstrækkeligt omfang havde anonymiseret den pågældende persons kontaktoplysninger og navn. Foreningen kaldte afsenderen af henvendelsen for "komplet idiot" ligesom det trods overstregning var muligt at se, hvem den pågældende var.

 • Tilladelser til hus- og gadeindsamlinger i 2019

  Dato: 23-10-2017

  8 organisationer havde i år søgt Indsamlingsnævnet om at få tilladelse til at afholde hus- og gadeindsamlinger i perioden 2019-2021

 • I dag offentliggør Indsamlingsnævnet sin årsberetning for 2016

  Dato: 18-09-2017

  I dag offentliggør Indsamlingsnævnet sin årsberetning for 2016

  Årsberetningen kan ses på denne hjemmeside under "Om nævnet > Årsberetninger".

 • Flytningen af Civilstyrelsen til Viborg afsluttes den 1. juni 2017

  Dato: 01-06-2017

  Som led i regeringens initiativ "Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" vil Civilstyrelsen pr. 1. juni 2017 være samlet i Viborg. Digital post kan sendes som vanligt, mens brevpost fremover skal sendes til Toldboden 2, 2. sal, 8800 Viborg.

 • Ansøgninger til husindsamlinger i 2019 modtages nu

  Dato: 01-06-2017

  Ansøgninger for 2019 modtages fra den 1. juni 2017 til den 1. september 2017, sådan at en ansøgning skal være indsendt og gebyr indbetalt senest den 1. september 2017.

 • Indsamlingsnævnet udtaler kritik af fem indsamlingsorganisationer

  Dato: 04-04-2017

  Indsamlingsnævnet har ved to afgørelser i 2016 og fire afgørelser i 2017 udtalt kritik af henholdsvis Red Barnet og Røde Kors, Læger uden Grænser, SOS Børnebyerne samt Folkekirkens Nødhjælp.


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk