MULTI
Du er her: ForsideNyhederNyhedsarkiv2019NB: Nye regler fra 1. februar 2019

NB: Nye regler fra den 1. februar 2019

Fra den 1. februar 2019 gælder der nye regler på indsamlingsområdet. Nedenfor er de væsentligste ændringer.

1. Indsamling hos juridiske personer er fremover omfattet af loven.

Indsamlinger blandt juridiske personer, f.eks. selskaber og foreninger, er fra 1. februar 2019 omfattet af indsamlingsloven. Det betyder, at man som udgangspunkt ikke må samle ind hos eksempelvis selskaber uden forudgående tilladelse efter indsamlingsloven.

Baggrunden herfor er ønsket om at sikre, at juridiske personer i samme omfang som fysiske personer får den beskyttelse, der ligger i indsamlingslovens regler om tilladelse, regnskabsaflæggelse og god indsamlingsskik. Hermed sikres, at også juridiske personer får mulighed for at kontrollere, at bidrag anvendes i overensstemmelse med det formål, der blev oplyst ved indsamlingen. Det skal således ikke længere være muligt for indsamlere at spekulere i, at indsamlinger hus juridiske personer ikke er underlagt reglerne om god indsamlingsskik og indsamlingslovens regler om tilladelse, efterfølgende regnskabsaflæggelse og kontrol med midlernes anvendelse mv.

2. Indsamlingsplatforme har pligt til at sikre, at der er givet tilladelse til indsamling.

Indehaveren af en indsamlingsplatform vil fra den 1. februar skulle sikre, at en indsamling har fornøden tilladelse hos Indsamlingsnævnet efter § 3 i indsamlingsloven eller er på Indsamlingsnævnets liste over organisationer, som kan foretage indsamling uden tilladelse fra Indsamlingsnævnet efter § 4 i indsamlingsloven, forinden indsamlingen oprettes på indsamlingsplatformen. Se mere her.

3. Overgang til en ansøgningsordning

Fra 1. februar skal der indgives en ansøgning om tilladelse til indsamling i stedet for en anmeldelse. De indholdsmæssige regler for, hvornår der skal ansøges, gælder fortsat. Fremgangsmåden fremgår af den nye ansøgningsblanket, som du kan finde her på siden.

4. Andre ændringer

Indsamlingsnævnet har med lovændringen fået hjemmel til i visse tilfælde at pålægge en indsamler at ændre navnet på en indsamling, hvis navnet kan give anledning til forveksling med andre indsamlinger, jf. indsamlingslovens § 10, stk. 3, nr. 4.

Fra 1. februar kan en indsamlingstilladelse maksimalt gælde i et år, hvorefter der skal søges på ny, jf. indsamlingslovens § 3, stk. 2.

 

Senest opdateret: 30-01-2019

Til toppen

Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk