MULTI
Du er her: ForsideNyhederNyhedsarkiv2020Overgangsregler for almennyttige organisationer

Overgangsregler for almennyttige organisationer

Fra den 1. marts 2020 gælder der nye regler på indsamlingsområdet, som har betydning for de almennyttige organisationer.

Hjemmesiden er nu opdateret med de nye regler. (Se lov nr. 105 af 4. februar 2020).

For de almennyttige organisationer, som er godkendt efter ligningsloven som berettigede til at modtage gaver, der kan fradrages ved indkomstopgørelsen, betyder ændringerne bl.a., at de efter 1. marts 2020 ikke længere kan nøjes med at orientere om deres indsamlinger, men skal søge om tilladelse. Tilladelse gives for 3 år ad gangen, jf. § 4, stk. 1.

Ansøgningsskemaer findes her.

Gebyr

Der skal ved ansøgningen erlægges et gebyr på 10.200 kr., dækkende den 3 årige tilladelse. For de organisationer, som allerede har indsendt orientering og betalt gebyr i 2020 gælder det, at gebyret for den 3 årige tilladelse vil blive reduceret forholdsmæssigt med det gebyr, der allerede er indbetalt for 2020. Se nærmere om beregning af gebyr her.

Det er en betingelse for at få tilladelse til at samle ind for 3 år ad gangen, at organisationen har eksisteret i mindst tre år, jf. § 4, stk. 1. Hvis organisationen ikke har eksisteret i 3 år, vil den skulle indsende ansøgning om tilladelse til hver enkelt indsamling og tilsvarende aflægge regnskab, når indsamlingen er afsluttet, jf. § 3, stk. 1. For beregning af gebyr se her.

Indtil 1. august vil organisationerne kunne samle ind i overensstemmelse med deres gældende orienteringsordning.

Senest opdateret: 28-02-2020

Til toppen

Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk