MULTI
Du er her: ForsideSitemap

Sitemap


Blanketter og gebyr

Oversigt over blanketter

Gebyr

Gældende takster

Vejledning til betaling

Frister

Tilbagebetaling

Ofte stillede spørgsmål

Indsamlingsnævnets sagsbehandlingstider


Indsamlinger og regnskaber

Hus- og gadeindsamlinger

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Husindsamlinger

Landsdækkende

Regionale

Gadeindsamlinger

Landsdækkende

Regionale

Udformning af regnskaber

Regnskaber for anmeldelsespligtige/ansøgnings-pligtige indsamlinger

Regnskaber for organisationer uden anmeldelsespligt/ansøgnings-pligt

Liste over indsamlinger og regnskaber

Anmeldelser/tilladelser/ orienteringer og regnskaber

Indsamlinger anmeldt før den 1. juli 2014

Tilladelser og regnskaber - hus- og/eller gadeindsamling


God indsamlingsskik

Retningslinjer for god indsamlingsskik

Klage


Lovgivning m.v.

Praksis


Om nævnet

Historik

Organisation og sammensætning

Nævnsmedlemmer

Sekretariatet

Sagsbehandlingstid

Indsamlingsnævnets forretningsorden

Tilsyn og kontrol

Anmeldelsespligt, til og med 31. januar 2019

Ansøgning om tilladelse fra og med 1. februar 2019

Fortegnelse over indsamlinger og regnskaber

Tilsyn med midlernes anvendelse

Lovligt formål

Overtrædelse af god indsamlingsskik

Nævnets opgaver i øvrigt

Nævnsmøder

Årsberetninger

M.V.


Information...

til indsamlingsplatforme

til indsamler

Skal en indsamling anmeldes/tillades?

Om indsamlinger der kræver anmeldelse/tilladelse

Organisationer uden ansøgningspligt

Anvendelse af de indsamlede midler

Husindsamlinger

Gadeindsamlinger

Andre indsamlingsformer

Sanktioner ved manglende overholdelse af loven

Retningslinjer for indsamlingsbøsser

Retningslinjer for tilladelse til hus-og/eller gadeindsamlinger

til borger/bidragsyder

God indsamlingsskik

Klage

til klager

Hvem kan klage?

Hvad kan der klages over?

Hvordan klager man?

Nævnets afgørelser

Retningslinjer for Indsamlingsnævnets udtalelser af kritik

om hvervning af medlemmer

God indsamlingsskik

Klage

presseEnglish


Links


Sitemap

Alfabetisk index


Nyheder

Nyhedsarkiv

2019

Indsamlingsnævnet holder lukket mellem jul og nytår

Indsamlingsnævnet holder lukket fredag den 1. november 2019

Indsamlingsnævnets årsberetning 2019

Reduceret telefonåbningstid i ugerne 29-31

Ansøgninger til husindsamling i 2021 modtages nu

Lukket fredag den 31. maj 2019 (dagen efter Kristi himmelfartsdag)

PRÆCISERING AF PRAKSIS OMKRING OPSTILLEDE KANDIDATERS INDSAMLINGER TIL EGEN VALGKAMPAGNE

NB: Nye regler fra 1. februar 2019

2018

Ansøgninger til husindsamling i 2020 modtages nu

Tilladelser til hus- og gadeindsamlinger i 2020

Lukket mellem jul og nytår

Indsamlinger til fordel for politiske partier eller politikere - Ændret praksis pr. 21/3-19

Indsamlingsnævnet holder lukket tirsdag den 5. juni 2018 (Grundlovsdag)

I dag offentliggør Indsamlingsnævnet sin årsberetning for 2017

2017

Kommunale og regionale valg 2017

Sammenlægning af Indsamlingsnævnets lister over indsamlinger og regnskaber til én liste

Indsamlingsnævnet finder Frelsens Hærs efterladte, synlige indsamlingsmateriale overordentligt kritisabelt

Indsamlingsnævnet finder Børns Vilkårs efterladte, synlige indsamlingsmateriale beklagelig

Indsamlingsnævnet finder Foreningen Tøstrup Kattehjem og Dyreværns håndtering af en mindre positiv henvendelse om foreningens indsamling for kritisabel

Tilladelser til hus- og gadeindsamlinger i 2019

I dag offentliggør Indsamlingsnævnet sin årsberetning for 2016

Flytningen af Civilstyrelsen til Viborg afsluttes den 1. juni 2017

Ansøgninger til husindsamlinger i 2019 modtages nu

Indsamlingsnævnet udtaler kritik af fem indsamlingsorganisationer

2016

Ansøgninger til husindsamlinger i 2018 modtages nu

Lukket mellem jul og nytår

Torsdag og fredag den 29. og 30. september 2016 er telefonerne lukket på grund af undervisning. Telefonerne er åbne igen mandag den 3. oktober.

2015

Indsamlingsnævnet finder Frelsens Hærs skiltning på hoveddør beklagelig

Fastlæggelse af indsamlingsdage for 2017

Indsamlingsnævnet offentliggør sin første årsberetning

Ansøgninger til husindsamlinger i 2017 modtages nu

Indsamlinger til politiske partier

En indsamler må ikke sætte et skilt på døren, når beboeren ikke er hjemme

2014

Indsamlinger på CAREMAKER og andre internetplatforme

Frister for indgivelse af ansøgninger om husindsamlinger

Digital Post til og fra Indsamlingsnævnet

Velkommen


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk