MULTI
Du er her: ForsideSitemapAlfabetisk index

Alfabetisk index


A

Anmeldelser og regnskaber

Anmeldelsespligt

Anmeldelsespligtige indsamlinger

Anvendelse af de indsamlede midler

Andre indsamlingsformer


B

Blanketter og gebyr


C


D


E

En indsamler må ikke sætte et skilt på døren, når beboeren ikke er hjemme


F

Frister

Fortegnelse over indsamlinger og regnskaber


G

Gebyr

Gældende takster

God indsamlingsskik

Generel praksis

Gadeindsamlinger

God indsamlingsskik

God indsamlingsskik


H

Hus- og gadeindsamlinger

Historik

Husindsamlinger

Hvem kan klage?

Hvad kan der klages over?

Hvordan klager man?


I

Indsamlingsnævnets sagsbehandlingstider

Indsamlinger og regnskaber

Indsamlinger anmeldt før den 1. juli 2014

Indsamlinger på CAREMAKER og andre internetplatforme

Indsamlingsnævnets forretningsorden

Information...


J


K

Klage

Klage

Klage


L

Liste over indsamlinger og regnskaber

Lovgivning m.v.

Lovligt formål


M

M.V.


N

Nævnsmedlemmer

Nævnets opgaver i øvrigt

Nævnsmøder

Nævnets afgørelser

Nyheder


O

Oversigt over blanketter

Ofte stillede spørgsmål

Overgangsregler

Om nævnet

Organisation og sammensætning

Overtrædelse af god indsamlingsskik

Organisationer uden anmeldelsespligt

om hvervning af medlemmer


P

Praksis

presse


Q


R

Regnskaber for anmeldelsespligtige indsamlinger

Regnskaber for organisationer uden anmeldelsespligt

Retningslinjer for god indsamlingsskik

Retningslinjer for indsamlingsbøsser

Retningslinjer for tilladelse til hus-og/eller gadeindsamlinger

Retningslinjer for Indsamlingsnævnets udtalelser af kritik


S

Sekretariatet

Sagsbehandlingstid

Skal en indsamling anmeldes?

Sanktioner ved manglende overholdelse af loven


T

Tidligere takster

Tilbagebetaling

Tilladelser og regnskaber - hus- og/eller gadeindsamling

Tilmelding

Tilsyn og kontrol

Tilsyn med midlernes anvendelse

til indsamler

til borger/bidragsyder

til klager


U

Udformning af regnskaber


V

Vejledning til betaling


W


X


Y


Z


Æ


Ø


Å

ÅrsberetningerIndsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk