MULTI
Du er her: ForsideSitemapAlfabetisk index

Alfabetisk index


A

Anmeldelser/tilladelser/ orienteringer og regnskaber

Anmeldelsespligt, til og med 31. januar 2019

Ansøgning om tilladelse fra og med 1. februar 2019

Anvendelse af de indsamlede midler

Andre indsamlingsformer


B

Blanketter og gebyr


C


D


E


F

Frister

Fortegnelse over indsamlinger og regnskaber


G

Gebyr

Gældende takster

God indsamlingsskik

Gadeindsamlinger

God indsamlingsskik

God indsamlingsskik


H

Hus- og gadeindsamlinger

Historik

Husindsamlinger

Hvem kan klage?

Hvad kan der klages over?

Hvordan klager man?


I

Indsamlingsnævnets sagsbehandlingstider

Indsamlinger og regnskaber

Indsamlinger anmeldt før den 1. juli 2014

Indsamlingsnævnets forretningsorden

Information...


J


K

Klage

Klage

Klage


L

Liste over indsamlinger og regnskaber

Lovgivning m.v.

Lovligt formål


M

M.V.


N

Nævnsmedlemmer

Nævnets opgaver i øvrigt

Nævnsmøder

Nævnets afgørelser

Nyheder


O

Oversigt over blanketter

Ofte stillede spørgsmål

Om nævnet

Organisation og sammensætning

Overtrædelse af god indsamlingsskik

Om indsamlinger der kræver anmeldelse/tilladelse

Organisationer uden ansøgningspligt

om hvervning af medlemmer


P

Praksis

presse


Q


R

Regnskaber for anmeldelsespligtige/ansøgnings-pligtige indsamlinger

Regnskaber for organisationer uden anmeldelsespligt/ansøgnings-pligt

Retningslinjer for god indsamlingsskik

Retningslinjer for indsamlingsbøsser

Retningslinjer for tilladelse til hus-og/eller gadeindsamlinger

Retningslinjer for Indsamlingsnævnets udtalelser af kritik


S

Sekretariatet

Sagsbehandlingstid

Skal en indsamling anmeldes/tillades?

Sanktioner ved manglende overholdelse af loven


T

Tilbagebetaling

Tilladelser og regnskaber - hus- og/eller gadeindsamling

Tilsyn og kontrol

Tilsyn med midlernes anvendelse

til indsamlingsplatforme

til indsamler

til borger/bidragsyder

til klager


U

Udformning af regnskaber


V

Vejledning til betaling


W


X


Y


Z


Æ


Ø


Å

ÅrsberetningerIndsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk