MULTI
Du er her: ForsideGod indsamlingsskik

God indsamlingsskik

Hvad er god indsamlingsskik?

God indsamlingsskik er indsamlingsetiske regler, der skal være med til at give bidragsydere og de personer, som ikke ønsker at yde bidrag, en form for sikkerhed for, at indsamlinger forløber på en ordentlig måde, herunder at personer ikke bliver presset eller krænket, men frivilligt yder bidrag, således at bidragsyderne ikke efterfølgende får grund til at fortryde det.

God indsamlingsskik er udtryk for, hvad der bør være sædvanlig handlemåde på området og skal være retningsgivende for den fremgangsmåde og adfærd, som almindeligvis bør følges, så som respekten for bidragsyderens integritet og handlefrihed, offentlighed og åbenhed om formål, organisationens ledelse og økonomi, m.v.

Derudover er et ”sundt” og etisk velfungerende indsamlingsmarked befordrende for indsamlingsorganisationernes muligheder og vilkår for at samle ind, ligesom tilliden til organisationerne herved øges. De samme synspunkter gør sig gældende for hjælpeorganisationers hvervning af medlemmer.

Indsamlingsnævnets praksis vil med tiden være med til at udbygge og konkretisere indholdet af de generelle principper om god indsamlingsskik.


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk