MULTI
Du er her: ForsideIndsamlinger og regnskaberListe over indsamlinger og regnskaber

Fortegnelse over indsamlinger og regnskaber

Indsamlingsnævnet fører en offentlig tilgængelig fortegnelse over:

  • anmeldte/tilladte indsamlinger og orienteringer
  • indsamlinger anmeldt før den 1. juli 2014

  • tilladte hus- og gadeindsamlinger

Indsamlingsnævnet har ført fortegnelserne siden den 1. juli 2014.

Nævnet offentliggør derudover regnskaber/årsregnskaber for indsamlingerne.

Indsamlingsnævnet offentliggør som udgangspunkt indsamlingsregnskaber på sin hjemmeside snarest muligt efter modtagelsen af regnskabet.

Kun i særlige tilfælde vil et indsendt regnskab ikke umiddelbart blive offentliggjort - f.eks. hvis det indsendte regnskab alene består af kontoudskrifter.

Indsamlingsnævnet fører risikobaseret tilsyn og kontrol med modtagne regnskaber. Regnskaber, der offentliggøres, er derfor ikke nødvendigvis gennemgået.

Indsamlingsnævnet ajourfører løbende listerne efter sagsbehandlingen er afsluttet.

3 typer lister 

1. Indsamlinger og regnskaber - efter lov nr. 511 af 26/06/2014 (Indsamlingsloven med senere ændringer) indeholder generelle oplysninger om alle de indsamlinger, som er anmeldt til/tilladt af Indsamlingsnævnet samt de organisationer m.v., som kan foretage indsamlinger uden anmeldelse/tilladelse efter indsamlingsloven, som trådte i kraft den 1. juli 2014. Derudover indeholder fortegnelsen regnskaber for indsamlingerne..

2. Indsamlinger og regnskaber afholdt i henhold til lovbekendtgørelse nr. 555 af 06/06/2006 indeholder generelle oplysninger om indsamlinger, der er anmeldt efter de tidligere regler, som var gældende før den 1. juli 2014. På listen offentliggøres derudover regnskaber for indsamlingerne.

3. Tilladelser til hus- og gadeindsamlinger og regnskaber indeholder generelle oplysninger om tilladelser til hus- og gadeindsamlinger, der foregår regionalt eller i hele Danmark. Fortegnelsen indeholder derudover særskilte regnskaber for indsamlingerne.

Fortegnelsen indeholder oplysninger om indsamlingens/indsamlingsorganisationens navn, kontaktoplysninger, formål, periode og hvordan pengene indsamles. Indsamlingens regnskab/årsregnskab offentliggøres i tilknytning hertil, når regnskabet er modtaget af Indsamlingsnævnet.


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk