MULTI
Du er her: ForsideInformation...indsamlingsorganisationernes medlemshvervning

Indsamlingsorganisationernes medlemshvervning

Generelt
Indsamlingsloven er ikke til hinder for, at der ved personlig eller telefonisk henvendelse hverves medlemmer til en hjælpeorganisation, såfremt der er tale om et reelt medlemskab, hvor medlemmet modtager en modydelse fra organisationen, f.eks. i form af adgang til organisationens generalforsamling eller andre medlemsydelser. Desuden skal medlemskabet være kendetegnet ved, at medlemsbidraget udgør et fast beløb, som dog kan være lavere for visse grupper af personer, f.eks. studerende og pensionister.

Medlemsformer
Her beskrives den mest hyppige medlemsform, der er aktuel for hjælpeorganisationer: 

Traditionelt medlem
Traditionel medlemskab giver stemmeret til en generalforsamling, et landsmøde eller lignende. Der kan være tale om enkeltpersoner, organisationer, virksomheder, institutioner etc. Der opkræves et medlemskontingent, der kommunikeres periodisk og der tilbydes en række ydelser og deltagelsesmuligheder fra organisationens side.

Omgåelse af indsamlingsloven
Det vil være en omgåelse af indsamlingslovens forbud mod hus- og gadeindsamlinger uden særlig tilladelse, hvis hjælpeorganisationerne samtidig med medlemshvervningen opfordrer den pågældende til at give yderligere bidrag til organisationen.  

Det vil ligeledes være en omgåelse af indsamlingsloven, hvis der er fastsat et særligt medlemskontingent for medlemmer i tilfælde, hvor medlemskabet er indgået ved personlig henvendelse på gaden m.v.

 


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk