MULTI
Du er her: ForsideInformation...indsamlingsorganisationernes medlemshvervningKlage

Klage

Indsamlingsnævnet har kompetence til at behandle klager over overtrædelse af god indsamlingsskik. For yderligere information om hvordan man klager, klik her.

Foruden ved indgivelse af klage kan Indsamlingsnævnet også af egen drift optage en sag til behandling, hvis sagen er af væsentlig eller principiel betydning. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor der i pressen redegøres for relevante sager, men hvor der ikke er indgivet en formel klage til Indsamlingsnævnet.


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk