MULTI
Du er her: ForsideInformation...til borger/bidragsyderGod indsamlingsskik

God indsamlingsskik

Generelt om god indsamlingsskik
God indsamlingsskik er indsamlingsetiske regler, der skal være med til at give bidragsydere og de personer, som ikke ønsker at yde bidrag, en form for sikkerhed for, at indsamlinger forløber på en ordentlig måde, herunder at personer ikke bliver presset eller krænket, men frivilligt yder bidrag, således at bidragsyderne ikke efterfølgende får grund til at fortryde det.

Indsamlingsnævnet har kompetence til at behandle klager over overtrædelse af god indsamlingsskik.

Foruden ved indgivelse af klage kan Indsamlingsnævnet også af egen drift optage en sag til behandling, hvis sagen er af væsentlig eller principiel betydning. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor der i pressen redegøres for relevante sager, men hvor der ikke er indgivet en formel klage til Indsamlingsnævnet.

Som sanktion kan Indsamlingsnævnet udtale kritik af indsamleren eller hjælpeorganisationen. Nævnet kan samtidig med at den udtaler kritik pålægge indsamleren eller hjælpeorganisationen at foretage offentliggørelse af nævnets afgørelse eller en del af den.

Indsamlingsnævnet kan derimod ikke idømme straf eller erstatning eller lignende.

Læs mere om god indsamlingskik her.


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk