MULTI
Du er her: ForsideInformation...til indsamlerAndre indsamlingsformer

Andre indsamlingsformer

Telefoniske indsamlinger hos privatpersoner 
Det er ikke muligt at få en særskilt tilladelse til kun at udføre indsamlinger ved telefoniske henvendelser.

Disse typer indsamlinger sidestilles med en husindsamling, uanset om opringningen sker, mens personen er på sin bopæl eller befinder sig et andet sted. Derfor kan denne type indsamling kun finde sted, hvis organisationen har fået en særlig tilladelse fra Indsamlingsnævnet til at foretage en husindsamling.

Indsamling ved telefonisk kontakt må således kun finde sted på samme dag som husindsamlingen foregår. 

Hvornår må en indsamler rette telefonisk henvendelse til en bidragyder? Klik her.

For mere information om regler for at ansøge om tilladelse til husindsamling klik her.

NB: Der gælder andre regler for hvervning af medlemmer via telefoniske henvendelser. Klik her for yderligere oplysninger herom.

Telefoniske indsamlinger hos juridiske personer 
Der må foretages indsamling ved telefonisk henvendelse blandt juridiske personer, når der er givet tilladelse til indsamlingen.

Indsamling via SMS, e-mail, breve og lignende
Henvendelser til befolkningen med opfordringer til at yde bidrag pr. SMS, e-mail, brev (dog ikke kædebreve, se nedenfor) eller lignende er ikke forbudt. Disse typer indsamlinger skal i stedet tillades af Indsamlingsnævnet forud for indsamlingen i værksættes.

Indsamlinger på TV og radio
Oftest er det ikke selve TV/radio-udbyderen som står for indsamlinger, da udbyderen blot stiller sendetid i radio og/eller fjernsyn til rådighed for indsamlinger, der forestås af andre.

For eksempel går 12 humanitære organisationer og DR en gang om året sammen og samler ind for at hjælpe Afrika med at nå FNs 2015 Mål (Danmarks Indsamling). Indsamlingen tager udgangspunkt i et TVshow i januar måned og har fundet sted siden 2007. Danmarks Indsamling er en offentlig indsamling, som én af organisationerne står for at anmelde til politiet på alle de medvirkende organisationers vegne, og der udarbejdes et samlet regnskab for indsamlingen. Det indsamlede beløb fordeles mellem de 12 deltagende organisationer efter en fastsat fordelingsnøgle.

Danmarks Indsamling har en så høj kendskabsgrad hos befolkningen, at der ikke i øvrigt er indsamlingsorganisationer, der foretager gade- og husindsamlinger i januar måned.

Indsamlinger på TV forekommer i praksis derudover i forbindelse med særlige katastrofer, f.eks. ved indsamlingen ”Afrika Nu” i august 2011, hvor DR og TV2 gik sammen med 12 organisationer om et show, der skulle indsamle midler til hungersnødkatastrofen på Afrikas Horn.

Kædebrev
Indsamling ved anvendelse af kædebreve må ikke finde sted.

Et egentligt kædebrevsarrangement består i, at deltagerne ved brev er blevet opfordret til at yde et bidrag til et tidligere led i kæden og samtidig sende opfordringen til at deltage videre til andre.

Overtrædelse af forbuddet mod indsamling ved anvendelse af kædebreve kan straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Senest opdateret: 15-12-2015

Til toppen

Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk