MULTI
Du er her: ForsideInformation...til indsamlerAnvendelse af de indsamlede midler

Anvendelse af de indsamlede midler

Pengene må ikke uden Indsamlingsnævnets tilladelse anvendes til andet formål end angivet i anmeldelsen/ansøgningen. Dog kan der anvendes et rimeligt beløb til dækning af omkostninger i forbindelse med indsamlingen.

Administrative omkostninger
Organisationerne bør altid bestræbe sig på at begrænse unødige omkostninger ved indsamlinger så meget som muligt.  

Der kan dog anvendes et rimeligt beløb til dækning af omkostninger i forbindelse med indsamlingen.  

Der er ikke fastlagt nogen grænse for administrative udgifter. Det overlades til befolkningen at vurdere, hvilke organisationer der har en for den enkelte acceptabel administrationsprocent.

Det afgørende er derfor, at der er gennemskuelighed i forhold til regnskaberne, hvorfor udgifterne ved administrationen og anvendelsen af overskuddet skal være tydeligt specificeret i regnskabet.  

Eksempler på regnskaber over de afholdte indsamlinger kan findes her på hjemmesiden under fortegnelsen over indsamlinger.  

Ændringer i indsamlingsformålet efter afholdt indsamling 
Midlerne må kun anvendes til det formål, som var angivet i forbindelse med indsamlingen.  

Under visse særlige omstændigheder vil det være muligt for at ændre formålet i visse situationer, når det formål, til fordel for hvilket indsamlingen er foretaget, i mellemtiden er opfyldt eller umuligt eller meget vanskeligt kan opfyldes.  

Det kræver en tilladelse fra Indsamlingsnævnet. Der skal indgives ansøgning til Indsamlingsnævnet om tilladelse til at ændre formålet, til et andet end det, som var angivet i forbindelse med indsamlingen.

Indsamlingsnævnet vil ved afgørelsen lægge vægt på blandt andet, om der er lighed mellem det oprindelige formål og den påtænkte ændrede anvendelse.


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk