MULTI
Du er her: ForsideInformation...til indsamlerSanktioner ved manglende overholdelse af loven

Sanktioner ved manglende overholdelse af loven

 

Overtrædelse af indsamlingslovens regler om...

kan straffes med bøde, med mindre højre straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning. 

Overtrædelse af retningslinjerne for god indsamlingsskik

Klager over overtrædelse af retningslinjerne for god indsamlingskik, kan Indsamlingsnævnet sanktionere ved at udtale kritik af indsamleren eller hjælpeorganisationen. Nævnet kan samtidig med at den udtaler kritik pålægge indsamleren eller hjælpeorganisationen at foretage offentliggørelse af nævnets afgørelse eller en del af den.

Indsamlingsnævnet kan derimod ikke idømme straf eller erstatning eller lignende.


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk