MULTI
Du er her: ForsideInformation...til indsamlerRetningslinjer for indsamlingsbøsser

Retningslinjer (vilkår) for indsamlingsbøssers indretning m.v., jf. bekendtgørelse om indsamling m.v., § 6

1. Ved indsamlinger der foretages ved hjælp af indsamlingsbøsser, skal indsamlingsbøsserne være fremstillet af metal, formstøbt materiale eller lignende på en sådan måde, at de er plomberede, og i øvrigt indrettet på en sådan måde, at pengene ikke kan udrystes.

2. Ved opstilling af indsamlingsbøsser skal indsamlingsbøsser anbringes sådan, at de er faststående. Indsamlingsbøsserne skal samtidig anbringes så de ikke er til gene for de forbipasserende eller de erhvervsdrivende. Der må ikke rettes personlig henvendelse til forbipasserende, eller udleveres løbesedler og andet materiale i forbindelse med indsamling ved opstilling af indsamlingsbøsser.

3. Indsamlingsbøsser skal tømmes af mindst to personer i forening.

4. Indsamlingsnævnet kan fastsætte yderligere vilkår for indsamlinger ved hjælp af indsamlingsbøsser.

14-07-2014

 

Anbringelse af faststående indsamligsbøsser i det offentlige rum

Det kan kræve særlig tilladelse fra Kommunen, såfremt man ønsker at anbringe faststående indsamlingsbøsser i det offentlige rum. En indsamler skal i den forbindelse selv tage kontakt til Kommunen og søge om tilladelsen


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk