MULTI
Du er her: ForsideLovgivning m.v.Praksis

Praksis

 

Her kan du læse om Indsamlingsnævnets afgørelser og beslutninger.

 

En indsamler må ikke sætte et skilt på døren, når beboeren ikke er hjemme

Dato: 27-03-2015

Det er i strid med god indsamlingsskik, hvis organisationer anvender "forstyr-ikke"-skilte, klistermærker eller lignende i forbindelse med en husindsamling.

Indsamlingsnævnet har modtaget en forespørgsel fra en indsamlingsorganisation, om organisationen kan hænge "forstyr-ikke"-skilte eller sætte klistermærker på dørene hos de personer, som ikke er hjemme, når organisationen foretager husindsamlinger.

Indsamlingsnævnet har behandlet organisationens forespørgsel på sit nævnsmøde den 15. december 2014.

Indsamlingsnævnet finder, at det vil være i strid med punkt 5.1 i Retningslinjerne for god indsamlingsskik, hvis organisationer anvender "forstyr-ikke"-skilte, klistermærker eller lignende i forbindelse med en husindsamling. Nævnet lægger i den forbindelse vægt på, at det vil være synligt for forbipasserende, at personerne i husstanden ikke har åbnet for indsamleren i forbindelse med husindsamlingen, ligesom det vil være synligt for f.eks. uvedkommende, i hvilke husstande, beboerne ikke er hjemme - f.eks. i længere tid som følge af ferie eller hospitalsindlæggelse eller lign. Beboerne i husstanden kan som følge af "skiltningen" med deres fravær risikere at blive udsat for indbrudstyveri i et større omfang end ellers. Det synes desuden at være en krænkelse af privatlivets fred, at en organisation (eller andre) hænger skilte, sætter klistermærker op m.v. på private ejendomme.

Metoderne kan herudover være i strid med anden lovgivning.

Indsamlingsnævnet finder ikke, at det kan føre til en ændret vurdering, at metoderne, som angivet af organisationen, anvendes i andre lande, hvor der gælder anden lovgivning.

Retningslinjerne for god indsamlingsskik:

"(…)

5. Særligt ved husindsamlinger

5.1 Indsamlers repræsentant skal respektere privatlivets fred.

5.2 Indsamlers repræsentant må ikke uden bidragsyders accept træde ind over dørtærsklen.

(…)"


    Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk