MULTI
Du er her: ForsideLovgivning m.v.PraksisGenerel praksis
 • En indsamler må ikke sætte et skilt på døren, når beboeren ikke er hjemme

  Dato: 27-03-2015

  Det er i strid med god indsamlingsskik, hvis organisationer anvender ”forstyr-ikke”-skilte, klistermærker eller lignende i forbindelse med en husindsamling.

  Indsamlingsnævnet har modtaget en forespørgsel fra en indsamlingsorganisation, om organisationen kan hænge ”forstyr-ikke”-skilte eller sætte klistermærker på dørene hos de personer, som ikke er hjemme, når organisationen foretager husindsamlinger.

  Indsamlingsnævnet har behandlet organisationens forespørgsel på sit nævnsmøde den 15. december 2014.

  Indsamlingsnævnet finder, at det vil være i strid med punkt 5.1 i Retningslinjerne for god indsamlingsskik, hvis organisationer anvender ”forstyr-ikke”-skilte, klistermærker eller lignende i forbindelse med en husindsamling.
  Nævnet lægger i den forbindelse vægt på, at det vil være synligt for forbipasserende, at personerne i husstanden ikke har åbnet for indsamleren i forbindelse med husindsamlingen, ligesom det vil være synligt for f.eks. uvedkommende, i hvilke husstande, beboerne ikke er hjemme – f.eks. i længere tid som følge af ferie eller hospitalsindlæggelse eller lign. Beboerne i husstanden kan som følge af ”skiltningen” med deres fravær risikere at blive udsat for indbrudstyveri i et større omfang end ellers.
  Det synes desuden at være en krænkelse af privatlivets fred, at en organisation (eller andre) hænger skilte, sætter klistermærker op m.v. på private ejendomme.

  Metoderne kan herudover være i strid med anden lovgivning.

  Indsamlingsnævnet finder ikke, at det kan føre til en ændret vurdering, at metoderne, som angivet af organisationen, anvendes i andre lande, hvor der gælder anden lovgivning.
  Retningslinjerne for god indsamlingsskik:
  ”(…)
  5. Særligt ved husindsamlinger

  5.1. Indsamlers repræsentant skal respektere privatlivets fred.

  5.2. Indsamlers repræsentant må ikke uden bidragsyders accept træde ind over dørtærsklen.
  (…)”

 • Indsamlinger på CAREMAKER og andre internetplatforme

  Dato: 13-01-2015

  Indsamlingsnævnet har på sit møde den 15. december 2014 vurderet at indsamlinger foretaget på Caremaker.dk som udgangspunkt skal anmeldes til nævnet.

  På Caremaker.dk skal indsamler og bidragsyder efter en fast sikkerhedsprocedure godkende, at de kender hinanden eller har en tilknytning til indsamlingsformålet. Herudover samles der ofte mindre beløb ind, ligesom indsamlingernes formål ofte er af personlig karakter.

  Nævnet finder imidlertid ikke at indsamlinger på Caremaker kan karakteriseres som private.

  Det betyder, at indsamlinger som gennemføres helt eller delvist på Caremaker som udgangspunkt skal anmeldes til Indsamlingsnævnet på lige fod med andre indsamlinger.
  Nævnet har lagt vægt på, at opfordringen til at yde bidrag foretages på internettet, der som udgangspunkt ikke kan karakteriseres som privat. Herudover deles indsamlingerne på sociale medier såsom Facebook og Twitter, hvorved personer, som ikke har kendskab til indsamler eller indsamlingsformålet ligeledes bliver bekendt med indsamlingen.

  Andre internetplatforme:

  Afgørelsen vil danne praksis for lignende indsamlinger foretaget på andre platforme på internettet. Indsamlinger foretaget på f.eks. www.betternow.org og www.booomerang.dk kan derfor ligeledes være anmeldelsespligtige.

  Det bemærkes, at indsamlinger på Betternow grundet samarbejdet med de velgørende organisationer anses for iværksat af den modtagende organisation. Det er organisationen, der har ansvaret for, at der er anmeldt en indsamling. Den private person, som indsamler til fordel for en organisation på Betternow er derfor ikke ansvarlig for, at indsamlingen er anmeldt til Indsamlingsnævnet.

  For så vidt angår crowdfunding på Booomerang, er det en konkret vurdering, om der er tale om en indsamling eller en bestilling/køb.
  Det er kun indsamlinger, som er omfattet af anmeldelsespligten. Såfremt der modtages en rimelig modydelse for bidraget, vil der ikke være tale om en indsamling. Det er således langt fra alle transaktioner via f.eks. Booomerang, der skal anmeldes til Indsamlingsnævnet.

  Såfremt der er tvivl om, en crowdfunding eller en indsamling er omfattet af indsamlingsloven eller ikke, kan man rette henvendelse til Indsamlingsnævnet.


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk