MULTI
Du er her: ForsideLovgivning m.v.Overgangsregler

Overgangsregler

Indsamlingsloven er trådt i kraft den 1. juli 2014. Samtidig ophæves lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil

Indsamlinger som er anmeldt inden den 1. juli 2014
Indsamlinger, der inden den 1. juli 2014 er anmeldt til politiet, skal ikke anmeldes på ny til Indsamlingsnævnet.  

Den nye indsamlingslov vil således også gælde for disse indsamlinger. Dvs. at når indsamlingen er afsluttet, skal der indsendes regnskab til Indsamlingsnævnet, hvorefter nævnet offentliggør regnskabet på nævnets hjemmeside.

Tilladelse til hus-og gadeindsamlinger efter tidligere lov
De organisationer, foreninger, m.v., som inden den 1. juli 2014 har afholdt hus- og gadeindsamling i henhold til den tidligere indsamlingslov, er omfattet af en særlig overgangsordning:

Hvis organisationer, foreninger m.v. fortsat ønsker  tilladelse til at foretage hus- og gadeindsamling i henhold til den tidligere indsamlingslov, skal indsamler anmelde dette til Indsamlingsnævnet senest den 1. januar 2015.

Herefter vil organisationen, foreningen m.v. frem til 1. juli 2017 kunne foretage indsamlinger til samme formål og i samme form og udstrækning.

De organisationer, foreninger m.v., som vælger at benytte sig af overgangsordningen, vil ikke samtidig kunne meddeles tilladelse til husindsamling efter den nye indsamlingslov.

Hvis organisationen, foreningen, m.v. ikke foretager en anmeldelse til Indsamlingsnævnet, vil organisationen, foreningen m.v. ikke kunne foretage indsamlinger efter den tidligere indsamlingslov efter 1. januar 2015.

Listen over relevante organisationer, foreninger m.v. findes ved at klikke her - Bilag til justitsministeriets BKG nr. 523 af 15. december 1971 om offentlige indsamlinger.


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk