MULTI
Du er her: ForsideLovgivning m.v.OvergangsreglerTilmelding

Overgangsordningen 

 

Hjemmel

Reglerne for at blive omfattet af overgangsordningen følger af § 17, stk. 4 og 5 i indsamlingsloven.

Hvem kan blive omfattet?
Foreninger m.v. som inden den 1. juli 2014 har afholdt en offentlig hus- og gadeindsamling.

Organisationer (”Rammeaftale-organisationer”) som inden den 1. juli 2014 har afholdt en landsdækkende offentlig hus- og gadeindsamling.

Hvad indebærer det at blive omfattet af overgangsordningen?
Når en forening m.v. (omfattet af § 17, stk. 4) tilmelder sig overgangsordningen kan den frem til den 1. juli 2017 foretage hus- og gadesamling til det samme formål og i den samme form og udstrækning, som fremgår af den tidligere tilladelse til hus- og gadeindsamling.

Såfremt foreningen m.v. ønsker at afholde en hus- og gadeindsamling til et andet formål eller i en anden form og udstrækning, så kan foreningen m.v. ikke benytte overgangsordningen.

Når en forening m.v. bliver omfattet af overgangsordningen, kan den ikke samtidig meddeles tilladelse til en husindsamling efter § 5, stk. 2 i den nye indsamlingslov.  

Når en organisation (omfattet af § 17, stk. 5), som driver projektaktiviteter i udviklingslandene på grundlag af en rammeaftale med Udenrigsministeriet, tilmelder sig overgangsordningen kan den frem til den 1. juli 2017 foretage en årlig landsdækkende hus- og gadesamling til sådanne projektaktiviteter. Når en organisation bliver omfattet af overgangsordningen, kan den ikke samtidig meddeles tilladelse til en husindsamling efter § 5, stk. 2 i den nye indsamlingslov.

Når en forening/organisation m.v. tilmelder sig overgangsordningen efter § 17, stk. 4 eller stk. 5 skal den ikke betale gebyr.

Omvendt betyder det så, at hvis foreningen m.v. ikke kan eller ønsker at tilmelde sig overgangsordningen for eksempel, fordi foreningen m.v. ønsker at samle ind på en ny måde eller til et nyt formål, så skal der betales gebyr efter de samme takster som andre foreninger m.v. skal betale, når de ansøger om en hus- og/eller gadesamling efter den nye indsamlingslov.

Har der ikke tidligere i tilladelsen været angivet en konkret dato, må fastlæggelsen af den pågældende forenings/organisations indsamlingsdag fastlægges på samme måde som de, der får tilladelse efter de nye regler; dvs. ved aftale mellem foreningerne/organisationerne, og hvis der ikke er enighed, vil nævnet fastlægge indsamlingsdatoerne, jf. bkg. § 13.

Hvordan tilmelder organisationen m.v. sig overgangsordningen?
Fristen for at anmelde, at man ønsker at gøre brug af den tidligere tilladelse (overgangsordningen) er den 1. januar 2015. Der kan ikke dispenseres fra denne frist.

Der er ikke nogen formkrav til anmeldelsen; dog skal følgende oplyses/indsendes:

  • Oplysning om den seneste indsamling efter den tidligere tilladelse,
  • kopi af den/de tidligere tilladelser til hus- og gadeindsamlinger; evt. via Justitsministeriet,
  • dokumentation for, hvem der er tegningsberettiget, medmindre oplysningerne er offentligt tilgængelige på f.eks. foreningens hjemmeside. Dokumentationen kan f.eks. være vedtægter eller et referat fra den seneste generalforsamling, og
  • anmeldelsen skal underskrives af en person, der kan tegne organisationen. 

Hvad skal organisationen gøre, hvis den vil afholde en hus- og gadeindsamling i 2014 og i den forbindelse ønsker at blive omfattet af overgangsordningen?
Såfremt organisationen m.v. ønsker at afholde hus- og/eller gadeindsamling allerede i 2014 og i den forbindelse blive omfattet af overgangsordningen, så skal den som udgangspunkt indsende en anmeldelse om at blive omfattet af ordningen hurtigst muligt og inden indsamlingen påbegyndes.

Kan foreningen/organisationen m.v. komme ud af overgangsordningen?
Hvis foreningen/organisationen m.v. tilmelder sig overgangsordningen inden den 1. januar 2015 er den ikke bundet til at være på overgangsordningen frem til den 1. juli 2017.

Foreningen/organisationen m.v. kan til hver en tid melde sig ud af ordningen, og i stedet ansøge om tilladelse til at afholde en hus- og/eller gadeindsamling efter den nye indsamlingslov. Foreningen/organisationen m.v. skal i den forbindelse være opmærksom på, at der skal betales gebyr i forbindelse med ansøgningen. Foreningen/organisationen m.v. risikerer ligeledes at få afslag på sin ansøgning om hus- og/eller gadeindsamling, da den ikke kan være sikker på at få en tilladelse efter den nye lov, selvom den har haft en tilladelse tidligere. Det er op til Indsamlingsnævnet at vurdere, om en ansøgning opfylder betingelserne for en tilladelse.     

Indsamlingsnævnets sagsbehandlingstid
Indsamlingsnævnet tilstræber en sagsbehandlingstid på 14 dage i forhold til at bekræfte modtagelse af anmeldelsen om at blive omfattet af overgangsordningen samt til at offentliggøre den på nævnets fortegnelse på hjemmesiden.

Hvordan anmelder organisationen m.v. sine øvrige indsamlinger?
Overgangsordningen vedrører kun hus- og gadeindsamlinger. 

Det betyder, at hvis organisationen m.v. har andre indsamlinger, der ikke allerede er anmeldt, så skal den indsende en anmeldelse på sædvanlig vis (§ 3) eller orientere nævnet (§ 4) senest to uger før indsamlingens start.   

Foreningens/Organisationens m.v. øvrige indsamlinger f.eks. en indsamling på dens hjemmeside vil være omfattet af den nye indsamlingslov, og der skal derfor også indbetales gebyr på sædvanlig vis for disse indsamlinger.  

Foreningen/Organisationen m.v. skal således kun tage stilling til, om den ønsker at blive omfattet af overgangsordningen i forhold til dens hus- og gadeindsamlinger. Der er ingen overgangsordning for andre typer af indsamlinger. 


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk