MULTI
Du er her: ForsideOm nævnet

Om Indsamlingsnævnet

Indsamlingsnævnet er et kollegialt forvaltningsorgan, som er oprettet af Folketinget med virkning fra den 1. juli 2014. Samtidig trådte den nye indsamlingslov og indsamlingsbekendtgørelse i kraft. I den forbindelse overtog Indsamlingsnævnet alle sager vedrørende indsamlinger fra politiet.

Indsamlingsnævnet fører tilsyn med, at indsamlinger foretages i overensstemmelse med indsamlingsloven. Indsamlingsnævnet fører herudover en offentlig tilgængelig liste over indsamlinger og regnskaber på nævnets hjemmeside.

Indsamlingsnævnet træffer endvidere afgørelse i sager om ansøgning om tilladelse til foretagelse af hus- og gadeindsamlinger, samt tilladelse til at anvende indsamlede midler til andre formål end oplyst ved anmeldelsen/ansøgningen.

Indsamlingsnævnet behandler herudover klager over indsamlingsorganisationernes overtrædelse af god indsamlingsskik.

Senest opdateret: 28-02-2020

Til toppen

Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk