MULTI
Du er her: ForsideOm nævnetTilsyn og kontrolLovligt formål

Lovligt formål

Indsamlinger må alene foretages til lovlige formål.

 

Mistanke om ulovligt formål
Hvis Indsamlingsnævnet får mistanke om, at de indsamlede midler bliver brugt til et ulovligt formål, kan nævnet fortage anmeldelse til politiet.

Undgå hvidvask og finansiering af terrorisme
Danmark er medlem af Financial Action Task Force (FATF), som er et mellemstatsligt samarbejde om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. FATF har vedtaget 40 anbefalinger, som vedrører bekæmpelse af hvidvask, og 9 særlige anbefalinger, som vedrører bekæmpelse af terrorfinansiering. Anbefaling nr. 8 indebærer, at landene skal vurdere, om deres regler om non-profit organisationer er tilstrækkelige til at bekæmpe finansiering af terrorisme. Justitsministeriet har i den forbindelse vurderet, at indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen lever op til FATF’s rekommandationer vedrørende finansiering af terrorisme.

Justitsministeriet har ved vurderingen lagt vægt på, at alle offentlige indsamlinger skal anmeldes til/tillades af Indsamlingsnævnet, at anmeldelsen/ansøgningen skal angive indsamlingsformålet, som skal være lovligt, at der ved regler om indsendelse og offentliggørelse af et revideret regnskab skal redegøres for de indsamlede midler og deres anvendelse, samt endelig at midlerne kun med Indsamlingsnævnets tilladelse kan anvendes til andre formål end de, som er angivet i anmeldelsen/ansøgningen.

For yderligere information om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, kan findes på Finanstilsynets hjemmeside.


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk