MULTI
Du er her: ForsideOm nævnetTilsyn og kontrolOvertrædelse af god indsamlingsskik

Overtrædelse af god indsamlingsskik

Indsamlingsnævnet har fastsat retningslinjer for god indsamlingsskik, som skal overholdes af alle, der foretager indsamlinger. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for hjælpeorganisationers hvervning af medlemmer ved personlig eller telefonisk henvendelse. 

Retningslinjerne er udformet med henblik på at sikre, at indsamlinger forløber på en ordentlig måde. Herunder må personer ikke blive presset eller krænket, men skal frivilligt yde bidrag.  

Hertil kommer, at et ”sundt” og etisk velfungerende indsamlingsmarked fremmer indsamlingsorganisationernes muligheder for at samle ind og øger tilliden til organisationerne.

Indsamlingsnævnet har kompetence til at behandle klager over overtrædelse af god indsamlingsskik.

Derudover kan Indsamlingsnævnet også af egen drift optage en sag til behandling, hvis sagen er af væsentlig eller principiel betydning. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor der i pressen redegøres for relevante sager, men hvor der ikke er indgivet en formel klage til Indsamlingsnævnet.

For yderligere vejledning i forbindelse med klager over overtrædelse af god indsamlingsskik, klik her.


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk