MULTI
Du er her: ForsideOm nævnetTilsyn og kontrolTilsyn med midlernes anvendelse

Tilsyn med midlernes anvendelse

Indsamlingsnævnet fører tilsyn med, at de indsamlede midler er anvendt i overensstemmelse med det formål, der er angivet i anmeldelsen/ansøgningen m.v. 

Alle indsamlinger – store som små – skal indsende et behørigt regnskab/årsregnskab til Indsamlingsnævnet. Disse regnskaber skal vise alle indtægter og udgifter, herunder udgifterne ved administration og anvendelsen af overskuddet. Regnskaberne offentliggøres her på hjemmesiden.

Årsregnskabet skal endvidere ledsages af en beretning der omtaler væsentlige begivenheder og aktiviteter i forbindelse med indsamlingen.

Herved sikres større gennemsigtighed og åbenhed med indsamlinger til fordel for offentligheden og indsamlingsorganisationerne.


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk