Nævnet

Liste over indsamlinger [n]

Klik her for at se listen over indsamlinger iværksat efter 1. juli 2014

Hus- og gadeindsamlinger i 2018

Husindsamlinger – Landsdækkende

25. februar: Børns Vilkår

11. marts: Folkekirkens Nødhjælp

8. april: Kræftens Bekæmpelse

22. april: Hjerteforeningen

6. maj: SOS Børnebyerne

27. maj: Læger Uden Grænser

10. juni: Diabetesforeningen

2. september: Red Barnet

7. oktober: Røde Kors

4. november: Dansk Flygtningehjælp

25. november: Kirkens Korshær

9. december: Amnesty International

Husindsamlinger – regionale

17. juni: Børnenes Kontor (København og omliggende kommuner)

9. september: Scleroseforeningen (Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Syddanmark)

23. september: Frelsens Hær (København)

Gadeindsamling – landsdækkende

22. september: Alzheimerforeningen

Gadeindsamling – regional

5. december: Børnenes Kontor (København og omliggende kommuner)

 • Oplysninger om andre indsamlinger m.v. kan ses her. 
 

Nyheder

 • Sammenlægning af Indsamlingsnævnets lister over indsamlinger og regnskaber til én liste
  (03-11-2017)
  Indsamlingsnævnet har hidtil ført separate lister over indsamlinger og regnskaber. De lister bliver nu flettet sammen til én liste. Indtil denne proces er afsluttet, vil både regnskaber og oplysninger om anerkendte indsamlinger mv. være at finde samme sted som tidligere. Læs mere under "Anmeldelser og regnskaber"
 • Kommunale og regionale valg 2017
  (02-11-2017)
  Indsamling ved valgsteder
  Kommunerne bestemmer som ejer/bruger af valglokalerne, om der må foretages indsamling ved valgstederne.

  Hvis kommunen har givet tilladelse til, at der må samles ind ved valgstedet, må der dog ikke rettes direkte, personlig henvendelse til personer med opfordring til at yde bidrag. Derudover skal en indsamler anmelde sin indsamling til Indsamlingsnævnet to uger før indsamlingen finder sted, medmindre det er en organisation, der allerede har indsendt orientering til nævnet om, at organisationen foretager indsamlinger. Her skal organisationen blot orientere nævnet om, at der også foretages indsamling ved valgsteder.
 • Indsamlingsnævnet finder Børns Vilkårs efterladte, synlige indsamlingsmateriale beklagelig
  (23-10-2017)
  Indsamlingsnævnet finder det beklageligt, at Børns Vilkår i forbindelse med sin årlige husindsamling efterlod synligt indsamlingsmateriale på en persons bopæl, således at dette var synligt for enhver, der passerede forbi bopælen.
 • Indsamlingsnævnet finder Foreningen Tøstrup Kattehjem og Dyreværns håndtering af en mindre positiv henvendelse om foreningens indsamling for kritisabel
  (23-10-2017)
  Indsamlingsnævnet finder det kritisabelt, at Foreningen Tøstrup Kattehjem og Dyreværn med nedladende ord kommenterede og offentliggjorde en persons henvendelse om foreningens indsamling på foreningens Facebookside, ligesom foreningen ikke forinden i tilstrækkeligt omfang havde anonymiseret den pågældende persons kontaktoplysninger og navn. Foreningen kaldte afsenderen af henvendelsen for "komplet idiot" ligesom det trods overstregning var muligt at se, hvem den pågældende var.

Nyhedsarkiv

 

Ansøgning om tilladelse

Tilsyn og kontrol

 • Indsamlingsnævnet fører tilsyn med indsamlinger. I den forbindelse påser nævnet, at formålet er lovligt, og at de indsamlede midler anvendes i overensstemmelse med formålet.

 • Læs mere om tilsyn og kontrol

Regnskab

Sagsbehandlingstid


 

Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk