Nævnet

Liste over indsamlinger

Klik her for at se listen over indsamlinger iværksat efter 1. juli 2014

Hus- og gadeindsamlinger i 2017

Husindsamlinger – Landsdækkende

12. marts: Folkekirkens Nødhjælp

26. marts: Børns Vilkår

2. april: Kræftens Bekæmpelse

30. april: Hjerteforeningen

14. maj: SOS Børnebyerne

28. maj: Læger uden Grænser

11. juni: Diabetesforeningen

3. september: Red Barnet

1. oktober: Dansk Røde Kors

5. november: Dansk Flygtningehjælp

26. november: Kirkens Korshær

10. december: Amnesty International

Husindsamlinger – regionale

10. september: Gigt- og Scleroseforeningen (Region Midtjylland og Region Hovedstaden)

24. september: Frelsens Hær (København)

Gadeindsamling – landsdækkende

23. september: Alzheimerforeningen

Gadeindsamling – regional

6. december: Børnenes Kontor (København og omliggende kommuner)

 • Oplysninger om andre indsamlinger m.v. kan ses her. 
 

Nyheder

 • Den 21.-22. november 2017 er Indsamlingsnævnets jurister er på internt kursus
  (21-11-2017)
  Den 21.-22. november 2017 er Indsamlingsnævnets jurister på internt kursus. Vi opfordrer til, at ikke hastende henvendelser sker skriftligt. Indsamlingsnævnet vil derefter vende tilbage hurtigst muligt. Telefoniske henvendelser kan med fordel afvente, at juristerne er tilbage fra kursus torsdag den 23. november 2017.
 • Sammenlægning af Indsamlingsnævnets lister over indsamlinger og regnskaber til én liste
  (03-11-2017)
  Indsamlingsnævnet har hidtil ført separate lister over indsamlinger og regnskaber. De lister bliver nu flettet sammen til én liste. Indtil denne proces er afsluttet, vil både regnskaber og oplysninger om anerkendte indsamlinger mv. være at finde samme sted som tidligere. Læs mere under "Anmeldelser og regnskaber"
 • Kommunale og regionale valg 2017
  (02-11-2017)
  Indsamling ved valgsteder
  Kommunerne bestemmer som ejer/bruger af valglokalerne, om der må foretages indsamling ved valgstederne.

  Hvis kommunen har givet tilladelse til, at der må samles ind ved valgstedet, må der dog ikke rettes direkte, personlig henvendelse til personer med opfordring til at yde bidrag. Derudover skal en indsamler anmelde sin indsamling til Indsamlingsnævnet to uger før indsamlingen finder sted, medmindre det er en organisation, der allerede har indsendt orientering til nævnet om, at organisationen foretager indsamlinger. Her skal organisationen blot orientere nævnet om, at der også foretages indsamling ved valgsteder.
 • Indsamlingsnævnet finder Børns Vilkårs efterladte, synlige indsamlingsmateriale beklagelig
  (23-10-2017)
  Indsamlingsnævnet finder det beklageligt, at Børns Vilkår i forbindelse med sin årlige husindsamling efterlod synligt indsamlingsmateriale på en persons bopæl, således at dette var synligt for enhver, der passerede forbi bopælen.

Nyhedsarkiv

 

Ansøgning om tilladelse

Tilsyn og kontrol

 • Indsamlingsnævnet fører tilsyn med indsamlinger. I den forbindelse påser nævnet, at formålet er lovligt, og at de indsamlede midler anvendes i overensstemmelse med formålet.

 • Læs mere om tilsyn og kontrol

Regnskab


 

Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk