Nævnet

Liste over indsamlinger

Klik her for at se listen over indsamlinger iværksat efter 1. juli 2014

Hus- og gadeindsamlinger i 2020

Husindsamlinger – Landsdækkende

8. marts: Folkekirkens Nødhjælp

22. marts: Børns Vilkår

29. marts: Kræftens Bekæmpelse

3. maj: Hjerteforeningen

17. maj: SOS Børnebyerne

6. september: Red Barnet

13. september: Scleroseforeningen

4. oktober: Røde Kors

8. november: Dansk Flygtningehjælp

22. november: Kirkens Korshær

Husindsamlinger – regionale

14. juni: Børnenes Kontor (Region Hovedstaden)

Gadeindsamling – landsdækkende

19. september: Alzheimerforeningen

Gadeindsamlinger – regionale

2. december: Børnenes Kontor (Region Hovedstaden)

 • Oplysninger om andre indsamlinger m.v. kan ses her. 
 

Nyheder

 • Overgangsregler for almennyttige organisationer
  (28-02-2020)
  Fra den 1. marts 2020 gælder der nye regler på indsamlingsområdet, som har betydning for de almennyttige organisationer.
  Hjemmesiden er nu opdateret med de nye regler. (Se lov nr. 105 af 4. februar 2020).
 • Børne Velfærdsfonden
  (25-02-2020)
  Der har de seneste dage været en del medieomtale af Børne Velfærdsfonden, og Indsamlingsnævnet kan i den anledning oplyse, at fonden ved Lyngby Rets dom af 2. marts 2018 er idømt løbende tvangsbøder for ikke at have tilladelse til at foretage offentlige indsamling. Indsamlingsnævnet har fortsat ikke modtaget ansøgning herom fra fonden.
 • Indsamlingsnævnet er med i kampagnen "Dit bidrag kan misbruges"
  (04-02-2020)
  Kampagnen sigter på at oplyse danskerne om, at de skal være opmærksomme på, hvem og hvad de donerer penge til, så de ikke utilsigtet kommer til at donere penge til terror.
 • Nye regler med krav om tilladelse for de almennyttige indsamlingsorganisationer
  (31-01-2020)
  Indsamlingsloven bliver ændret bl.a. med den virkning, at de almennyttige organisationer fremadrettet skal ansøge om tilladelse til at samle ind, jf. den nye lovs § 4, stk. 1.

Nyhedsarkiv

 

Ansøgning om tilladelse

Tilsyn og kontrol

 • Indsamlingsnævnet fører tilsyn med indsamlinger. I den forbindelse påser nævnet, at formålet er lovligt, og at de indsamlede midler anvendes i overensstemmelse med formålet.

 • Læs mere om tilsyn og kontrol

Regnskab

Sagsbehandlingstid


 

Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk