MULTI
Du er her: ForsideGod indsamlingsskikKlage

Klage

Indsamlingsnævnet har kompetence til at behandle klager over overtrædelse af god indsamlingsskik. For yderligere information om hvordan man klager, klik her.

Indsamlingsnævnet kan derudover optage en sag til behandling af egen drift, hvis sagen er af væsentlig eller principiel betydning. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor der i pressen redegøres for relevante sager, men hvor der ikke er indgivet en formel klage til Indsamlingsnævnet.


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk